Zebra E-õppekeskkond – võimalus õppida iseseisvalt!

E-õppekeskkonnas saab lugeda teoorialoengute materjale, lugeda teemakohaseid lisamaterjale ja lahendada teooria teste. Samuti saad E-õppekeskkonnas ülevaate oma õpingutest, raha laekumistest clomid online
ja läbitud sõidutundidest. E-õppekeskkond on mõeldud Autokool Zebra õpilastele õppeperioodil kasutamiseks. E-õppekeskkonna ligipääsuks saab iga õpilane individuaalse kasutajatunnuse ja parooli, mida ei ole lubatud edasi anda kolmandatele isikutele.

Link E- kool, kus saab vaadata rahalisi laekumisi ja sõidetud sõidutunde:                                                   http://www.liikluskoolitus.ee/internetikool/

Link E-õpilastele õppetööks ja lõppastme koolituse loenguks:                                                                         https://eope.autokoolzebra.eu

Õppekavad

Zebra A1- ja A2-alamkategooria algastme õppekava

Zebra A- kat. A1- ja A2-alamkategooria täiendusõppe õppekava

Zebra B-kat õppekava

Zebra AM kategooria õppekava