Zebra Autokool Tallinnas pakub liiklus- ja sõiduõpet professionaalsete liiklusõpetajate käe all. Oleme võtnud oma südameasjaks individuaalse lähenemise igale õpilasele.

 

 

Andrus Jallai puhkusel kuni 29.04.2018
Õppetöö juht
Autokooli õppetöö juhina alustasin tööd 2012 aastal Zebra Autokoolis. Liiklusõpetajaks õppisin Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Olen end pidevalt täiendanud, et olla heal tasemel õpetaja. Läbitud on psühholoogia koolitus, meeskonnatöö koolitus, libedasõidu riskivältimise koolitus. Ei ole häid või halbu õpilasi, on head või halvad õpetajad. Annan endast parima, et minu õpilastest saaksid head ja targad autojuhid.
Tarmo Terreping
Liiklusõpetaja AM; A1; A2; A; B; BE; C1; C1E; C; CE; D; DE
Alustasin õpetamist autokoolis aastal 1999, sellest ajast alates on minu juhendamisel edukalt eksamid sooritanud ja juhtimisõiguse saanud üle tuhande auto- ja mootorrattajuhi. Oman õigust ja oskusi läbi viia kõigi mootorsõidukijuhi kategooriate väljaõpet. Aastatel 2010-2016 töötasin Maanteeameti Eksamiosakonna peaspetsialistina, kus minu vedada oli teooria ja sõidueksamite valdkond, samuti eksamivaiete menetlemine, eksamineerijate koolitus ja mootorsõidukijuhi ettevalmistamist käsitlevate õigusaktide väljatöötamine. Lisaks olen antud aja jooksul nõustanud tuhandeid tavainimesi ning erinevaid ametnikke liiklusalaste õigusaktide tõlgendamisel. Seda praktilist kogemuste pagasit ja aastatega omandatud teadmisi olen nüüd kõigile õpilastele teooriatundides meeleldi nõus edasi andma. Sõiduõpetajana võib mind iseloomustada: „Vana rahu ise“, kes kaasaegseid õppemeetodeid kasutades ja lisaks mootorsõidukijuhi õpetaja teadmistele ka eksamineerija koolituse läbinuna oskab teha kõik endast oleneva, et õpilasega koos püstitatud eesmärgid saavutada. Olen tehnilise kõrgharidusega ja oman diplomeeritud autoinseneri kutsetunnistust (EKR tase: 7) ning käsil on tehnikaõpetaja magistriõpingud Tallinna Ülikoolis ja Tehnikaülikoolis. Lisaks olen end järjepidevalt täiendanud erialastel koolitustel ja seminaridel nii Eestis kui ka välismaal. Vabal ajal maandan pingeid spordiga tegeledes ning meeldib koos oma perega reisida. Eesti Mereväeohvitserina reservis (lipnik), tunnen kohustust panustada enda aega ka riigikaitsesse, seega olen tegev Kaitseliidu Meredivisjonis ning Eesti Reservohvitseride Kogus.
Indrek Börjer
Ants Kukk
Liiklusõpetaja B-kat.
Urmas Ilumets
Liiklusõpetaja B-kat.