Mootorrattajuhi ja mopeedijuhi kursused

Koolituskursusele võetakse õppima AM-kategooria, A-kategooria, või A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes:

  • AM-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 14 aastat vana;
  • A2-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17,5 aastat vana;
  • A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.

Lisaks peab koolituskursusele vastuvõtmiseks omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

AM, A ja A2 kursusel esmaõppe korral tuleb läbida esmaabikoolitus.

A – kategooria

Mootorratas, mille mootori võimsus ületab 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ületab 0,2 kilovatti kilogrammi kohta. Sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline sõiduk, mille mootori võimsus ületab 15 kilovatti.

A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kellel on juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks (nt: B, C, D) või kellel on olnud A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat.

A-kategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine 20 aastaselt

A-kategooria juhtimisõigust saab taotleda 20 aastaselt tingimusel, et isikul on olnud eelnevalt A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat. Astmelisel üleminekul (A2-lt A-le), tuleb isikul sooritada edukalt üksnes sõidueksami II järk (see tähendab sõit liikluses). Astmelisel (A2-lt A-le) üleminekul ei ole koolituskursuse läbimine nõutud. Soovi korral võib isik ennast täiendada koolitaja juures.

A-kategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine 24 aastaselt

A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust saab taotleda isik, kellel on juhiluba (NB! Mitte esmane juhiluba) mis tahes kategooria auto juhtimiseks. A-kategooria juhtimisõiguse taotlemisel tuleb isikul läbida mootorsõidukijuhi koolituskursus ning sooritada edukalt liiklusteooria-ja sõidueksam. Koolituskursuse õppemaht, mis tuleb autokoolis läbida, on 10 tundi teooriat ning 10 tundi sõiduõpet.

A2 – alamkategooria

Mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur.

A2-alamkategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine

Juhi vanuse alammäär on 18 aastat, kursusele võib registreeruda 17,5 aastaselt. A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust võib taotleda ka isik, kellel on esmane juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria mootorsõiduki juhtimiseks või kellel on A1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

A2-alamkategooria taotlemisel tuleb isikul läbida mootorsõidukijuhi koolituskursus (esmaõppel 28 tundi teooriat ja 12 tundi sõiduõpet, täiendusõppel 10 tundi teooriat ja 10 tundi sõiduõpet) ning sooritada edukalt liiklusteooria-ja sõidueksam. Koolituskursuse pikkus esmaõppel on vähemalt kuus nädalat.

Autokool Zebra annab õpilastele kogu vajaliku turvavarustuse õppesõidu ajaks tasuta kasutada. Samuti on õpilastel võimalik meie kooli mootorratast ja turvavarustust kasutada ka Liiklusregistri büroos eksami sooritamisel (eelnevalt kokku leppida autokool Zebras).

AM – kategooria

Mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25, kuid mitte üle 45 kilomeetri tunnis ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 kuupsentimeetrit või muu sisepõlemismootori korral suurim kasulik võimsus ei ületa nelja kilovatti või mille suurim püsinimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 kilovati, kuid ei ületa nelja kilovatti.

AM-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemine

Juhi vanuse alammäär on 14 aastat, kursusele võib registreeruda 14 aastaselt.

Isik, kes taotleb AM- kategooriat mootorsõiduki (mopeedi ) juhtimisõigust, peab läbima autokoolis koolituskursuse (28 tundi teooriat ja 12 tundi sõiduõpet ) ning sooritama edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.

Lisandub:

Esmaabikoolitus: Kestab 6 tundi + iseseisevtöö (Kokku kursuse maht 16 tundi)

Autokool Zebra annab õpilastele kogu vajaliku turvavarustuse õppesõidu ajaks tasuta kasutada. Samuti on õpilastel võimalik meie kooli mopeedi ja turvavarustust kasutada ka Liiklusregistri büroos eksami sooritamisel (eelnevalt kokku leppida autokool Zebras).

B-kategooria kursus:

Õppekava jaguneb 28 teooria- ja 28 sõidutunnile.

Lisanduvad:

1. Libedaraja riskivältimise koolitus: 2 tundi teooriat ja 1 tund õppesõitu.

2. Pimeda aja koolitus: Riiklikus õppekavas esitatud õppematerjal jaguneb 1 teooriatunnile (praktikum) ja 1 sõidutunnile.

3. Esmaabikoolitus: Kestab 6 tundi + e-õpe. (Kokku kursuse maht 16 tundi.)

Lõppastme koolitus:

Peale esmaste juhilubade saamist on hiljemalt 23 kuu möödudes kohustus osaleda lõppastme koolitusel, et kaoks kohustus sõita “vahtralehega” ja saada endale põhiload. Lõppastme koolitus on vajalik selleks, et anda Teie sõiduoskusele viimane viimistlus.

LÕPPASTME KOOLITUS SISALDAB:

1.Teooriaõpe

Tüüpiliste riskiolukordade analüüs, libedasõidu riskivältimise õpe, ennustav mõtlemis- ja sõiduviis – 3 tundi.

2.Sõiduõpe

Riske vältiva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva sõiduviisi süvendamine -1 sõidutundi.

3.Libedasõit

riskivältimise harjutused õppeväljakul – 2 sõidutundi.

NB! Õppe- ja sõidutundide pikkuseks on arvestatud 45 minutit.

autokool