Mootorrattajuhi ja mopeedijuhi kursused

Koolituskursusele võetakse õppima AM-kategooria, A-kategooria, või A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes:

  • AM-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 14 aastat vana;
  • A2-alamkategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 17,5 aastat vana;
  • A-kategooria sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel on õppetöö alustamisel vähemalt 23,5 aastat vana.

Lisaks peab koolituskursusele vastuvõtmiseks omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

AM, A ja A2 kursusel esmaõppe korral tuleb läbida esmaabikoolitus.

Mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur.

A2-alamkategooria mootorratta juhtimisõiguse taotlemine

Juhi vanuse alammäär on 18 aastat, kursusele võib registreeruda 17,5 aastaselt. A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust võib taotleda ka isik, kellel on esmane juhiluba või juhiluba mis tahes lasix online kategooria mootorsõiduki juhtimiseks või kellel on A1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

A2-alamkategooria taotlemisel tuleb isikul läbida mootorsõidukijuhi koolituskursus (esmaõppel 28 tundi teooriat ja 12 tundi sõiduõpet, täiendusõppel 10 tundi teooriat ja 10 tundi sõiduõpet) ning sooritada edukalt liiklusteooria-ja sõidueksam. Koolituskursuse pikkus esmaõppel on vähemalt kuus nädalat.

Autokool Zebra annab õpilastele kogu vajaliku turvavarustuse õppesõidu ajaks tasuta kasutada. Samuti on õpilastel võimalik meie kooli mootorratast ja turvavarustust kasutada ka Liiklusregistri büroos eksami sooritamisel (eelnevalt kokku leppida autokool Zebras).